• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

مرد جوان انگلیسی

این نقاشی همانند سازی از روی کار روبنس می باشد. اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۶۲*۵/۵۲ سانتی متر می باشد.
مرد جوان انگلیسی