• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

تیهوی ماده

اثر با آبرنگ بر روی کاغذ کار شده و اندازه آن ۴۱*۵/۳۰ می باشد.
تیهوی ماده