• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

حکیم الملک

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۱۸۲*۱۲۴ سانتی متر می باشد.
حکیم الملک