• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

حوضخانه صاحبقرانیه

اثر با رنگ روغن بر رویکرباس کار شده است و اندازه آن ۹۰*۵۶ سانتی متر می باشد.
حوضخانه صاحبقرانیه