• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

دهکده دماوند

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵۸*۴۳ سانتی متر می باشد.
دهکده دماوند