• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

محمد حسین فروغی (ذکاء الملک)

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۶۴*۵۳ سانتی متر می باشد.
محمد حسین فروغی (ذکاء الملک)