• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

خاکسپاری مسیح

این نقاشی یک همانند سازی از روی کار تیسین است. اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۲۱۰*۱۳۰ سانتی متر می باشد.
خاکسپاری مسیح