• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

اردوگاه در کنار رودخانه

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵/۹۸*۶۷ سانتی متر می باشد.
اردوگاه در کنار رودخانه