• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

دختر مصری

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۱۰۰*۷۰ سانتی متر می باشد.
دختر مصری