• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

ناصر الملک قره گوزلو

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۷۲*۵۴ سانتی متر می باشد.
ناصر الملک قره گوزلو