• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

خانمی در حال مطالعه

نقاشی از روی کار کمال الملک همانند سازی شده است. اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۸۰*۶۴ سانتی متر می باشد
خانمی در حال مطالعه