• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

فونتن لاتور

نقاشی همانند سازی از روی کار فونتن لاتور است. اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۶۲*۴۸ سانتی متر می باشد. 
فونتن لاتور