• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

رمال

کمال الملک (۱۳۰۱-۱۲۱۶)

  • تاریخ خلق اثر: ۱۳۰۹ ه.ق ۱۲۷۰ ه.ش
  • محل نگهداری: نگارخانه کاخ سعد آباد، تهران

تصویر کمال الملک

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵۷*۷۷ سانتی متر می باشد.
+ بیشتر


دسته بندی: