• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

مرغ عشق

کمال الملک (۱۳۰۱-۱۲۱۶)

  • تاریخ خلق اثر: ۱۳۰۰ ه.ق ۱۲۶۱ ه.ش
  • محل نگهداری: کاخ موزه گلستان ، تهران

تصویر کمال الملک

اثر با آبرنگ بر روی کاغذ کار شده و اندازه آن ۴۱*۵/۳۰ می باشد. 
+ بیشتر


دسته بندی: