• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

حوضخانه صاحبقرانیه

کمال الملک (۱۳۰۱-۱۲۱۶)

  • تاریخ خلق اثر: ۱۳۰۱ ه.ق ۱۲۶۳ ه.ش
  • محل نگهداری: موزه کاخ صاحبقرانیه، مجموعه نیاوران، تهران

تصویر کمال الملک

اثر با رنگ روغن بر رویکرباس کار شده است و اندازه آن ۹۰*۵۶ سانتی متر می باشد.

+ بیشتر


دسته بندی: