• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

حکیم الملک

کمال الملک (۱۳۰۱-۱۲۱۶)

  • تاریخ خلق اثر: بدون تاریخ
  • محل نگهداری: امانی از مجموعه انجمن آثار و مفاخر ملی ایران، موزهمجموعه نیاوران، تهران صاحبقرانیه،

تصویر کمال الملک

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۱۸۲*۱۲۴ سانتی متر می باشد.
+ بیشتر


دسته بندی: