• چاپ
  • ارسال به دوستان
  • متن بزرگتر
  • متن کوچکتر

خاندان غفاری


خاندان غفاری، یکی از خاندانهای هنرمند دوره افشاریه و زندیه محسوب می شوند که در زمینه هنر نقاشی درخشیده اند و در عصر قاجاریه تاثیر بسزایی بر نقاشی ایران گذارده اند. اعضاء این خاندان عمدتاً دارای تحصیلات و در مشاغل دولتی از کار در مسند قضاوت تا حکمرانی ولایات مشغول به کار بودند و در سایه حمایت دربار حکومت های افشار، زند و قاجار آثار جاودانی را در نقاشی ایرانی خلق کردند. آثاری چون تصاویر کتاب گلشن راز، هزار و یک شب، آثاری که زینت بخش روزنامه هایی چون دولت علیه ایران بود و در نهایت آثار نقاشی  محمد غفاری ملقب به کمال الملک که پس از وی مسیر نقاشی ایرانی دگرگون گردید.

Ghaffari_Moayyer

javanshir

khorshid-khanoom

abdolmotaleb

mohammad

ghazi-ahmad

ashtiani

yousef

MoshirYahya

ghafari