• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

"ادبیات کلام در گفتگوی نمایشی با نمونه خوانی آثار علی حاتمی". کامگاری، ناصح . سیمیا. ۱۳۸۴ (۳-۴) : ۲۷-۳۰

"ادبیات کلام در گفتگوی نمایشی با نمونه خوانی آثار علی حاتمی". کامگاری، ناصح . سیمیا. 1384 (3-4) : 27-30