• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

زندگینامه رجال و مشاهیر ایران (۱۲۹۹-۱۳۲۰ ﻫ . ش)


نام پدیدآور
حسن مرسل وند
ناشر
الهام
محل نشر
تهران
سال انتشار
۱۳۶۹
موضوع
سیاستمداران ایرانی
زندگینامه رجال و مشاهیر ایران (1299-1320 ﻫ . ش)