• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

یادنامه کمال الملک


نام پدیدآور
داراب بهنام شباهنگ، علی دهباشی
ناشر
چکامه- به دبد(۱۳۷۸)
محل نشر
تهران
سال انتشار
۱۳۶۶
موضوع
یادنامه
یادنامه کمال الملک