• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

نامه های کمال الملک


نام پدیدآور
علی دهباشی
ناشر
بزرگمهر- به نگار(۱۳۶۸)- بهار(۱۳۶۶)
محل نشر
تهران
سال انتشار
۱۳۶۶
موضوع
نام ها و یادبودها
نامه های کمال الملک