• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

آثاری از کمال الملک و بهزاد


ناشر
شورای مرکزی جشن شاهنشاهی
محل نشر
تهران
سال انتشار
۱۳۵۰
موضوع
تصویر نقاشی ها
آثاری از کمال الملک و بهزاد