• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

کمال الملک. به ضمیمه سخنی درباره زندگی کمال الملک


نام پدیدآور
حسنعلی وزیری، حبیب الله ابهری
ناشر
هیرمند – هنر و فرهنگ
محل نشر
تهران
سال انتشار
۱۳۶۴
موضوع
سرگذشتنامه و نقاشی ها
کمال الملک. به ضمیمه سخنی درباره زندگی کمال الملک