• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

کمال الملک


نام پدیدآور
محمد علی فروغی و دیگران
ناشر
هیرمند
محل نشر
تهران
سال انتشار
۱۳۶۸
موضوع
زندگینامه کمال الملک
کمال الملک