• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

دانشنامه هنرمندان ایران و اسلام از مانی تا معاصرین کمال الملک


نام پدیدآور
سرمدی، عباس
ناشر
هیرمند
محل نشر
تهران
سال انتشار
۱۳۷۹
موضوع
سرگذشت هنرمندان ایرانی و اسلامی
دانشنامه هنرمندان ایران و اسلام از مانی تا معاصرین کمال الملک