• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

هنرمند ایرانی و مدرنیسم


نام پدیدآور
کامران افشار مهاجر
ناشر
دانشگاه هنر
محل نشر
تهران
سال انتشار
۱۳۸۴
موضوع
تجددگرایی- هنرمندان ایرانی
هنرمند ایرانی و مدرنیسم