• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

نقاشی قاجاریه: نقد زیبایی شناسی


نام پدیدآور
بهنام جلالی جعفری
ناشر
کاوش قلم
محل نشر
تهران
سال انتشار
۱۳۸۲
موضوع
زیبایی شناسی نقاشی
نقاشی قاجاریه: نقد زیبایی شناسی