• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

سایه طوبی: مجموعه مقالات همایش نخستین دوسالانه بین المللی نقاشی جهان اسلام


نام پدیدآور
همایش دوسالانه بین المللی نقاشی جهان اسلام
ناشر
م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ م‍ع‍اص‍ر ت‍ه‍ران‌ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌
محل نشر
تهران
سال انتشار
۱۳۷۹
موضوع
نقاشی اسلامی
سایه طوبی: مجموعه مقالات همایش نخستین دوسالانه بین المللی نقاشی جهان اسلام