• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

رموز نهفته در هنر نگارگری


نام پدیدآور
مرتضی خلج امیرحسینی؛ با مقدمه محمود فرشچیان.
ناشر
کتاب ابان
محل نشر
تهران
سال انتشار
۱۳۸۷
موضوع
نقاشی ایرانی
رموز نهفته در هنر نگارگری