• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

درباره هنر و ادبیات: گفت و شنودی با جلیل ضیاآپور


نام پدیدآور
بهروز مسلمیان به کوشش حریری
ناشر
اویشن
محل نشر
بابل
تاریخ نشر
۱۳۷۸
موضوع
ن‍ق‍اش‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ ق‍رن‌ ۱۴
درباره هنر و ادبیات: گفت و شنودی با جلیل ضیاآپور