• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

دم جنبانک ابلق

اثر با آبرنگ بر روی کاغذ کار شده و اندازه آن ۴۱*۵/۳۰ می باشد.