• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

مرغ پری شاهرخ

اثر با آبرنگ بر روی کاغذ کار شده است و اندازه آن ۳۶*۲۶ سانتی متر است.