• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

دورنمای عمارت شهرستانک

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۸۰*۵۷ سانتی متر می باشد.