• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

میدان کربلای معلا

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵/۶۰*۵/۴۴ سانتی متر می باشد.