• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

خیابان دوشان تپه

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن۷۱*۶۵ سانتی متر می باشد.