• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

رمال

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است واندازه آن ۹۳*۶۸ سانتی متر می باشد.