• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

دور نمای اردوی همایونی و کوه دماوند

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۸۴*۶۹ سانتی متر می باشد.