• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

باغ شاه تهران

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۱۳۷*۱۰۶ سانتی متر می باشد.