• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • متن بزرگتر
  • متن کوچکتر

۸ ربیع الثانی ۱۳۵۰ ق

هو

۸ ربیع الثانی ۱۳۵۰ ق
از حسین آباد به مشهد

هزار مرتبه قربان و تصدقت گردم

دستخط مبارک [که] راجع به تمام شدن منزل جدید و سکونت در آن بود زیارت و بینهایت اسباب مسرت و خشنودی خاطر فدوی گردید، امیدوار چنانم که سالهای دراز با سلامتی و خوشی و خرمی در این منزل عالی ـ بدون هیچ دغدغه خیال ـ زندگانی خواهید فرمود؛ فدوی هم به عنوان مبارکباد پرده ای معین کرده؛ و چون جناب آقای میرزا علی خان محمـــــــــودی۱ چند روز دیگر قصد زیارت مشهد را داشتند، قرار بر این شد که خودشان حامل پرده بوده و در آن عمارت، در جای مناسبی که سایه روشن آن موافق با سایه روشن پرده باشد، نصب نمایند.
و اما در باب شرفیابی خودم چه در فصل پاییر و چه در فصل دیگر، چون باید حقیقت امر را به حضور مبارک عرض کنم، فدوی با نهایت اشتیاقی که به حضور مبارک دارم به هیچ وجه مایل به آمدن به شمهد یا رفتن به سار شهرهای مملکت نیستم، بلکه اگر می توانستم حسین آباد را هم به جای دورتری حمل کنم می کردم، نه طالب تفریح در خیابان وسیع و نه طاقت منظره بدبختی و افتضاحات عموم را دارم.
زیاده زحمت خاطر مبارک را نمی دهم و همواره سلامتی و سعادت دائمی آن وجود محترم را از درگاه حضرت احدیت مسألت می نمایم.
بنده ارادتمند