• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • متن بزرگتر
  • متن کوچکتر

سیم صفر ۱۳۵۴ ق

هو

سیم صفر ۱۳۵۴ ق
از حسین آباد به مشهد

هزار مرتبه قربان و تصدق حضور مبارکت شوم

دستخط مبارک واصل و زیارت شد، و پس از عرض تشکر، عرض می کنم که در این دستخط اخیر، به قدری قدر به این فدوی بی مقدار گذاشته اید که باید حتماً حمل به مبالغه نمود ولی از آنجایی که شاعر می گوید:
گر هنری داری و هفتاد عیــب
                دوست نبیند به جز آن یک هنر
فدوی هم تمام مراحم بندگان حضرت اجل عالی را اسباب افتخار خود قرار و بی نهایت شکرگزارم. کاغذ نور چشمـــــی ـ معزالدین خان۱ ـ را هم خواندم، و عقیده ام این است که اگر معزالدین خان روضه خوان می بود خیلی خوب از عهده این شغـــــل برمی آمد ولی تا این درجه روضه خوانی او تقصیر فدوی است. اگر فدوی این مبلغ وجهی را که در این آخر عمر بایستی صرف تفنن و گردش و اصلاح مزاج خودم بکنم، برای آسودگی خود او و جمعی دیگر نمی خواستم به او واگذار کنم او م آنقدر برای فدوی روضه خوانی نمی کرد.
باری، چون کسالت چشم مانع است از اینکه به او جواب بنویسم لهذا از حضور مبارک استدعا می کنم که معزالدین خان را احضار فرموده و حضوراً به او بفرمایید که اگر او راضی به این امر نیست من هم به کلی از این خیال منصرف و پشیمانــــــم، و دیگر احتیاج به زحمت بندگان حضرت مستطاب اجل اکرم آقای آسید نصرالله۲ روحی فداه و نوشتن رضایت نامه نیســــــــت؛ ولی چیزی که هست و یقین است، این است که پس از فدوی معزالدین خان آدمی نیست که برای چهار سهم ملک حسین آباد بیایـــد در این گوشه بیابان منزوی شده و به یک لقمه نان و دوغ قناعت نماید، و لابد سهم ملک خودش را به یک قیمت خیلی نازلـــــــــــــی ـ یعنی اگر مشتری پیدا بشود به سه هزار الی چهار هزار تومان ـ خواهد فروخت و جمعی بیچاره را دچار یک نفر شریک الملک نامناسبی خواهد کرد؛ در صورتی که در همین زمان حیات، فدوی می توانست از این مبلغ حاضر ولو به گذراندن در شرکت یگانگی پارسیان یک استفاده خوبی کرده باشد.
ولی چه می توان کرد اینها همه یک تقدیرات آسمانی است که هیچ تغییرپذیر نیست و جز صبر چاره نیست.
    در خاتمه عرض می کنم که چشم فدوی به کلی خراب و با هزار اشکال این چند کلمه را عرض کردم، و پس از ختم عریضه تمام طبیعت به نظرم یک هیولایی می آمد، و همین عریضه را نمی توانم مجدداً بخوانم و اصلاح کنـــــــــــــــــــــــــم. زیاده جسارت است.

بنده ارادتمند
محمد غفاری