• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک
  • متن بزرگتر
  • متن کوچکتر

صفر ۱۳۵۴ ق

هو

صفر ۱۳۵۴ ق
از حسین آباد به تهران

هزار مرتبه قربان و تصدق حضور مبارکت شوم

دستخط مبارک واصل و زیارت شد. افسوس که از باب کسالت چشم نمی توانم درست از عهده تشکر آن بر آیـــــــــــــم، و چیزی که بیشتر از همه چیزها اسباب کسالت چشم و مزاج فدوی می شود، کاغذهای طولانی معزالدین خان است. فـــدوی چندی قبل محض خیر و صلاح خود او و جمعی دیگر، یک پیشنهادی به او کردم که در صورت رضایت بایستی قبول یا رد نمایــد، و برای بیان این مطلب چند کلمه کافی بود. و ایشان در این باره به قدری کاغذهای مفصل طولانی نوشته اند که می توان یک دفتری از آنها تشکیل داد، مثلاً برای رضایت خاطر مبارک بندگان حضرت اجل عالی چند کلمه که در واقع اظهار رضایت به این مسأله است نوشته و در جوف دستخط مبارک برای فدوی می فرستد، و از طرف دیگر شرح مفصل طولانی ملو از فلسفه بافی و حرف های لغو بی معنی ـ که هیچ لازم نیست ـ برای بنده نوشته و در آن عدم رضایت خود را رسانیده است.
فدوی قبلاً کاغذی به او نوشته ام و اظهار کرده ام که به کلی از این خیال پشیمان و منصرف شده ام. و از حضور مبارک هم استدعا می کنم که او را احضار فرموده و حضوراً به او بفرمایید که دیگر راجع به این مسأله چیزی به فدوی ننویســــد. عجالتاً نه قوه دارم و نه سزاوار می دانم.
بیش از این مصدع خار مبارک نمی شوم و بس می کنم. و همه قسم سعادت و سلامتی وجود مقدس مبــــــارک را از درگاه حضرت احدیت مسألت می نمایم.

بنده ارادتمند
محمد غفاری