• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

درباره ما

پروژه گنجینه اطلاعات و نمایشگاه مجازی کمال الملک با هدف گردآوری و در دسترس نهادن آثار، مقالات و کتاب شناسی کمال الملک، نقاش ایرانی است.
این پروژه در بهمن ماه ۱۳۸۸ خورشیدی توسط واحد پژوهش مؤسسه کتابخانه و موزه ی ملی ملک تصویب و پیگیری اجرای آن در یک جدول زمان بندی در سال ۱۳۸۹ تنظیم و همزمان با طرح تأسیس   نمایشگاه آثار خاندان غفاری و کمال الملـــــــــک در مؤسسه دنبال و پیگیری شد.
بی شک این پروژه همیشه در حال گسترش و افزایش اطلاعات و تصاویر خواهد بود. از این رو دست یاری به سوی همه علاقمندان عرصه هنر ایران دراز می کنیم تا با معرفی و ارائه اطلاعات در این زمینه بر غنی شدن بهنگام این گنجینه به هدف معرفی  کمال الملک و قابلیت دسترسی یک پارچــــــــــه به اطلاعات مرتبط با آثار وی دست یابیم.
شایسته است از همکاری صمیمانه موزه ها و نهادهای فرهنگی مرتبط از جمله، اداره کل موزه های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی،  سازمان کتابخانه ها موزه ها و مرکز اسنادآستان قدس رضوی، مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ سعد آباد، مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان، مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ نیاوران، موزه مجلس شورای اسلامی،  موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان که با درک درست فعالیت های  موزه داری با در اختیارگذاردن امکان عکاسی از آثـار کمال الملک  به تحقق این هدف کمک کردند، سپاسگزاری کنیم.